PTA会費(公立中学校)の販売価格推移

公立中学校,PTA会則による会費,1家庭生徒1人通学

2020年8月 / 全国

3,608円
調査月 調査都市 価格
2020年8月 全国 3,608円
2020年7月 全国 3,608円
2020年6月 全国 3,640円
2020年5月 全国 3,681円
2020年4月 全国 3,689円
2020年3月 全国 3,691円
2020年2月 全国 3,691円
2020年1月 全国 3,691円
2019年12月 全国 3,621円
2019年11月 全国 3,621円
2019年10月 全国 3,621円
2019年9月 全国 3,621円
2019年8月 全国 3,621円
2019年7月 全国 3,621円
2019年6月 全国 3,621円
2019年5月 全国 3,621円
2019年4月 全国 3,599円
2019年3月 全国 3,583円
2019年2月 全国 3,584円
2019年1月 全国 3,584円
2018年12月 全国 3,584円
2018年11月 全国 3,584円
2018年10月 全国 3,584円
2018年9月 全国 3,584円
2018年8月 全国 3,586円
2018年7月 全国 3,586円
2018年6月 全国 3,586円
2018年5月 全国 3,587円
2018年4月 全国 3,588円
2018年3月 全国 3,627円
2018年2月 全国 3,627円
2018年1月 全国 3,627円
2017年12月 全国 3,627円
2017年11月 全国 3,627円
2017年10月 全国 3,627円
2017年9月 全国 3,627円
2017年8月 全国 3,627円
2017年7月 全国 3,627円
2017年6月 全国 3,627円
2017年5月 全国 3,627円
2017年4月 全国 3,613円
2017年3月 全国 3,610円
2017年2月 全国 3,610円
2017年1月 全国 3,610円
2016年12月 全国 3,610円
2016年11月 全国 3,610円
2016年10月 全国 3,610円
2016年9月 全国 3,610円
2016年8月 全国 3,610円
2016年7月 全国 3,610円
2016年6月 全国 3,610円
2016年5月 全国 3,616円
2016年4月 全国 3,600円
2016年3月 全国 3,610円
2016年2月 全国 3,610円
2016年1月 全国 3,610円
2015年12月 全国 3,610円
2015年11月 全国 3,610円
2015年10月 全国 3,610円
2015年9月 全国 3,610円
2015年8月 全国 3,610円
2015年7月 全国 3,610円
2015年6月 全国 3,610円
2015年5月 全国 3,610円
2015年4月 全国 3,600円
2015年3月 全国 3,565円
2015年2月 全国 3,565円
2015年1月 全国 3,565円